Chyba při odeslání ověřovacího emailu - email nelze odeslat

Při pokusu odeslat ověřovací emal se zobrazí zpráva, že se email nepodařilo odeslat


Tato chyba má příčinu v zablokovaných portech na Vašem firewallu nebo v antivirovém programu. Pravděpodobně máte na firewallu blokované porty, resp. nejsou nastaveny povolené porty.

Pro úspěšnou komunikaci, je potřeba na Vašem firewallu povolit tyto odchozí porty, které jsou použity pro úspěšnou komunikaci s našim licenčním serverm.

TCP 24131 - slouží pro komunikaci s licenčním serverem

TCP 587 TLS - slouží pro odeslanání emailu na náš poštovní server šifrovaným přenosem s doménovým jménem: mail.premier-system.czChyba při odeslání ověřovacího emailu - chybová zpráva


Při pokusu odeslat ověřovací email se zobrazí chyba jako na obrázku


Řešení 1:

V adresáři \premier\ je pravděodobně přítomen soubor ISDS.EXE - ten je nutné odstranit (odstranit jej lze, když nebude nikdo v programu přihlášen)

Pokud si nejste jistí, kde je program nainstalován, klikněte pravým tlačítkem na ikonku PREMIER, který máte na ploše a z menu zvolte poslední položku vlastnosti. V dalším dialogu se objeví informace, kde je program uložen (nainstalován)

V poli "Spustit v:" je uvedená cesta, kde je program uložen. Otevřeme "Tento počítač" - disk C - složku, která je uvedena v dialogu \premier\ a najdeme soubor ISDS.EXE, který odstraníme.


V adresáři se mohou nacházet dva soubroy ISDS.

ISDS.APP - ten je v pořádku, ten zůstává

ISDS.EXE - odstraníme

V případě, že máte stále Windows XP, lze registraci provést pouze na PC s min. verzí Windows 7. V tomto případě kontaktujte technickou podporu na čísle 604 376 533.

Nicméně práci na PC s operačním systémem Windows XP nedporučujeme používat.


Řešení 2:

Na starších verzích Windows Serveru může být vypnutý, resp. nepovolený protokol TLS v nastavení operačního systému. Prověřte také, zda je toto zapnuto.

Ovládací panely - Možnosti Internetu - záložka "Upřesnit" a zde zapněte volbu TLS 1.2Chyba při odeslání ověřovacího emailu - nelze se připojit

V případě, že Vaše připojení má aktvině přidělenou IPv6, nemusí dojít ke správnému překladu adres a tím spojení pro odeslání e-mailu. V tomto případě se může zobrazit chyba, jako je na obrázku níže


Řešení:

Nejrychlejší řešení je vypnout (dočasně, popř. trvale) protokol IPv6 ve Vašem PC. S tímto Vám pomohou Vaši správci IT, popřípadě to lze provést uživatelsky, pokud k tomu máte oprávnění ve Windows.

Ukončete IS PREMEIR.

Vpravo dole, ve Windows, kde se nacházejí systémové hodiny, klikněte na ikonku "malého počítače" - "sítě" - Nastavení sítě a internetu, jako na obrázku níže


Po kliknutí na volbu "Nastavení sítě a internetu" se zobrazí nastavení Windows. Zde klikněte na volbu Ethernet na levé straně. Na pravé straně je pak možnost "Změnit možnosti adaptéru" - obrázek níže


Zobrazí se pak další dialog "Síťová připojení", kde bude zobrazena Vaše síťová karta, může být kabelová nebo bezdrátová a název může být různý. Bude aktivní, to znamená, že tam nebude červený křížek.

Na tuto ikonku připojení 2x klikněte, zobrazí se dialog, kde ve spodní části je tlačítko "Vlastnosti" - po zobrazení vlastností najděte řádek, kde je uvedeno "Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6)", tuto volbu zrušte

viz. obrázek níže


Pak už je zvolíme OK a všechny předchozí dialogy můžeme zavřít.

Spustíme IS PREMIER a můžeme registrovat.


Pokud nemáte ve Vašem PC oprávnění k tomuto výše uvedenému, požádejte prosím Vašeho správce IT.
Na této stránce:

  • No labels