Postup nastavení:

1 Instalace

Pro úspěšný tisk je třeba doinstalovat písmo PS128M.ttf, které se nachází přímo v adresáři PREMIER. Instalaci provedete v Ovládacích panelech Windows - Vzhled a přizpůsobení - Písma → a to přesunem souboru.

2 Nastavení skladové karty

V záložce "Základní údaje" na skladové kartě se vyplní následující údaje: množství na balení, počet balení na paletu a hlavně EAN kód balení.

V záložce "Vynucené rozčlenění" se aktivuje povinnost rozčleňovat kartu dle data trvanlivosti a palet. Pokud není žádoucí sledovat datum trvanlivosti, ale např. datum balení, provede se toto nastavení ve "Správci – Předvolby - Globální – Sklad – Uživatelské popisky"

V jine#2 se může nastavit šarže. Pokud není šarže nastavena, automaticky se při tisk etiket předplní datumem trvanlivosti ve formátu RRRRMMDD.

3 Tisk etiket

Tisknout etikety lze ze 3 různých míst programu:

  1. Při tvorbě příjemky, v části zadávání vynuceného rozčlenění (viz. obr). Zde se již doporučuje tisknout etiketu, aby nedošlo k záměně ve skladu.
  2. Při tvorbě výdejky, v části zadávání vynuceného rozčlenění.
  3. Přímo ze seznamu skladových karet – horní menu – tisk paletové etikety UCC / EAN 128. Zde se však musí ručně doplnit trvanlivost, šarži a případný počet balení.

4 Doplňující nastavení – usnadnění

  • Možnost automatického vzestupného číslování palet (vynucené rozčlenění u příjmu). Nastavení se provádí ve "Správci - Předvolby - globální - Sklad - Jiné předvolby".
  • Vydává-li se ze skladu zásoba s rozčleněním (trvanlivost, palety,...), tak lze zadat volbu vyskladnit do celého množství metodou FiFo.
  • No labels