1 Vynucené rozčlenění (šarže, sériová čísla, barvy, rozměry ad. kritéria)

Tato nabídka umožňuje rozdělovat množství na skladové kartě dle jednotlivých kritérií – šarže, sériová čísla ad. parametry, kterými lze označit či definovat jednotlivé kusy (skupiny kusů) v rámci jedné skladové karty a přiřazovat k nim nejrůznější kritéria (viz. obrázek). Při příjmu/výdeji skladových položek se zadávají konkrétní položky, dle příslušného označení. Je tak k dispozici zůstatek skladové karty s detailním rozčleněním na jednotlivé kusy či skupiny kusů (např. palety) s označením příslušných kritérií. Tato funkce pak může mít využití např. u počítačových firem (přiřazení sériového čísla ke každému kusu), dále u nemocnic či farmaceutické firmy (šarže, doba trvanlivosti), rozměry (sklo, ocelové ingoty), oděvní průmysl (velikosti) apod. Systém pak při každém příjmu/výdeji nutí zboží/materiál na příjemce rozčlenit dle nastavených kritérií.

Lze nastavit rozčlenění dle více kritérií, tzn. že u každého kusu, nebo skupiny se musí při příjmu/výdeji zadat všechna kritéria, která jsou na skladové kartě označená jako vynucené rozčlenění.


Na této stránce najdete:


2 Nastavení rozčlenění

Rozčlenění se nastavuje na skladové kartě:

  • Označení příslušného kritéria  – je nutné označit ta kritéria, dle kterých se bude rozčleňovat. Kritéria jsou rozdělena do 3 skupin - Jednotlivě, Jednotlivě/Skupinově a Skupinově.
    Uživatel má zde k dispozici několik možných kritérii rozčlenění, které se může libovolně přejmenovávat a navíc jsou zde 3 libovolné kritéria:
  • OBI, OBO, VYR – tato volba umožňuje nastavit zadávání rozčlenění také na Objednávky přijaté a Nabídky odběratelům (OBI), dále Vystavené objednávky a Poptávky k dodavateli (OBO), a Výrobní soupisky (VYR)

  • Řazení – pokud se používá více kritérií rozčlenění, nastaví se touto funkcí způsob řazení jednotlivých kusů, dle konkrétního kritéria rozčlenění
3 Přechod na rozčlenění

Stává se, že se po nějaké době užívání programu rozhodne využívat rozčlenění, ale na skladě zůstaly položky, které toto rozčlenění nemají, tudíž je nutné tento počáteční zůstatek rozčlenit. K tomu slouží funkce "Počáteční korekce“, která se nachází v zobrazení zůstatku rozčlenění "Klávesa F6“ v seznamu Skladových karet.


4 Pořizování příjemky a výdejky s vynuceným rozčleněním

4. 1 Příjem s rozčleněním

Postup je zcela analogický jako pořízení klasické příjemky pouze po potvrzení množství se zobrazí obrazovka pro zadání rozčlenění množství, které bylo zadáno. Vyplněním množství vztahujícího se k příslušnému rozčlenění a údaje rozčlenění (velikost) se po stisknutí F2 uloží příslušná část množství. V případě zadání jen části množství se automaticky po uložení F2 znovu zobrazí okno pro rozčlenění, kde je v horní části uvedeno již zadané množství s rozčleněním. Také se v poli Množství zobrazí zbylé nerozčleněné množství. Postup zadávání se opakuje.

Funkce "rozkopírovat N x“ umožňuje automaticky pořizovat více stejných kusů při stejném označení rozčlenění, např. více kusů se stejnými rozměry. U tohoto typu rozčlenění musí být každý kus zvlášť. Nejprve se vyplní množství a rozčlenění (bez uložení F2), poté se kliknutím na "Rozkopírovat N x" program zeptá "Kolikrát rozkopírovat?". Vyplněním a Entrem se rozčlenění rozkopíruje a v případě splněním celkového množství položky se okno pro rozčlenění znovu nezobrazí.

"Vybrat ze stavu na skladě"tato funkce umožňuje si zkopírovat některé udaje z položky, již pořízené na skladě a pouze změnit množství. Usnadňuje zadávání na sklad.

Tip

Zadávejte množství až po rozčlenění. Pokud se má nejprve zadávat rozčlenění a až poté celkové množství, lze si toto nastavit ve "Správci - Předvolbách - Globálních – Sklad - Jiné předvolby" - "Používá-li se vynucené rozčlenění (trvanlivost,...), tak nejprve zadat rozčlenění, následně množství".
4. 2 Výdej s rozčleněním

Postup je zcela analogický jako pořízení klasické výdejky pouze po potvrzení množství se zobrazí obrazovka se zůstatkovým rozčleněním na skladě.

Vybírat požadované množství rozčlenění lze více způsoby:

  1. Vybrat (F8) nebo dvojklikem na řádku s požadovaným rozčleněním a v dalším okně zadáním vyskladňovaného množství.

  2. Navrhnout dle metody FiFo - program automaticky vyskladní potřebné množství od nejstaršího rozčlenění.

  3. Vybrat maximum - výběr probíhá z rozčlenění, na kterém stojí kurzor a vyskladní se maximální možné množství


Tip

Ve "Správci - Předvolbách - Omezujících - Sklad" lze umožnit výdej s rozčleněním pouze metodou FIFO. Ostatní volby pak zůstanou neaktivní.

4. 3 Objednávky s rozčleněním

Jeli to na skladové kartě povoleno, umožňuje program zadávat u položek rozčlenění již v objednávkách. Postup je shodný jako u příjemek/výdejek.


5 Tisk příjemky a výdejky s rozčleněním

Funkce umožňující tisk příjemky nebo výdejky s rozčleněním je ve volbě tisku každého dokladu.
6 Zůstatek na skladové kartě dle rozčlenění – sledování

Struktura zůstatku rozčlenění se zobrazí pomocí klávesy "F6“ v seznamu skladových karet. Funkcí Pokročilé hledání pak lze dohledat konkrétní rozčlenění pomocí Strukturálního zobrazení nebo Uživatelským filtrem.  

Jednotlivé pohyby rozčlenění lze sledovat při zobrazení pohybů skladové karty "Enter“, nebo v "Info o skl. kartě“ (Vstup a Výstup – Komplexní detaily).

Celkový pohled na strukturu zůstatku dle rozčlenění všech skladových karet je možné nalézt v "Sklad – Přehledy - Zůstatky na skladě dle rozčlenění (trvanlivost, barvy)“, kde je před vstupem do přehledu možnost filtru přehledu.


6 Úpravy v rozčlenění

V přehledu zůstatků na skladě s rozčleněním se také nachází volba pro úpravy v rozčlenění. Tlačítko "Přesunout / Změnit" se nachází v pravém horním rohu přehledu. Kurzor je nutný mít vždy nastaven na položce jejíž rozčlenění chce uživatel změnit nebo přesunout.  Postup úprav případně přesunu je obdobný jako zadávání rozčlenění u jiných dokladů.

Tip

Změny v rozčlenění lze také provádět pomocí výdeje skladové karty s původním rozčleněním a následně příjmu skladové karty s novým rozčleněním.

  • No labels