U prodávaných výrobků, které jsou zmíněny v zákoně o spotřební dani (líh, tabák...) je při prodeji nutné připočítat k prodejní ceně spotřební daň.

Sazbu této daně je potřeba nastavit na skladové kartě (pokud není již součástí samotné prodejní ceny).

Sazba spotřební daně, se na skladových kartách jednotlivých výrobků nastavuje v záložce prodejní ceny pomocí kódů spotřební daně, které si uživatel nadefinuje.


Pokud chceme, aby program automaticky dopočítával spotřební daň dle zvoleného kódu na skladové kartě, pak je potřeba odškrtnout volbu "Spotřební daň připočíst při tvorbě DL k prodejní ceně".

Upozornění

Pokud prodejní cena již spotřební daň obsahuje, tato volba zůstává nezaškrtnuta.

Je-li vše nastaveno na skladové kartě správně, pak při tvorbě výdejky po přidání konkrétního výrobku program upozorní, že k prodejní ceně, byla připočtena spotřební daň.


Rekapitulace výše spotřební daně se následně objeví při zadávání položek ve výdejce. Zde je možno také spotřební daň změnit případně upravit.

Po vytvoření výdejky a následně vydané faktury si uživatel může z galerie uživatelských sestav, stáhnout tiskovou sestavu (faktury), jejíž součástí je rekapitulace spotřební daně. Viz obrázek.

  • No labels