Pokud zjistí uživatel, že jeho daňová povinnost se liší od té, kterou uvedl ve svém daňovém přiznání řádně podaném, a toto zjištění učiní před uplynutím lhůty k podání přiznání, je povinen podat opravné daňové přiznání.

Opravné daňové přiznání se sestavuje stejně jako řádné přiznání.

Zjištěné rozdíly se nejdříve v datech opraví a následně se nechá sestavit přiznání k DPH klasické. Jediným rozdílem oproti přiznání řádnému je v tom, že se na tomto přiznání uvedete, že se jedné o přiznání opravné.


  • No labels