1. Varianta – Do 15 dnů nám přijde finální faktura nebo částečná faktura, na které se odpočte záloha(y). Postup je shodný s dosavadní praxí a nemusí se zde dále rozepisovat.

  2. Varianta – Nebyla nám zatím vystavena finální faktura, jelikož zatím nebylo uskutečněno zdanitelné plnění (nebyl např. proveden výkon). Na základě přijatého daňového dokladu o poskytnuté záloze si musíme tento daňový doklad zadat do programu.

Doporučený postup řešení v systému PREMIER

 

1. Vystavení daňového dokladu

Jelikož do 15 dnů nedošlo k uskutečnění zdanitelného plnění, nebyla nám ještě zaslána finální faktura, avšak od dodavatele již došel daňový doklad o přijaté platbě. V systému PREMIER daňový doklad k platbě zapíšeme v modulu přijaté faktury.  Dle potřeby si můžeme nadefinovat další dokladovou řadu faktur, např. PPR – Předplatby.

Podle přijatého dokladu na 100.000 Kč, který zatím evidujeme např. na účtu 314.000, se zapíše základ (částku 82,640,-   na účet např. 314.900/321.000   kód DPH např. 15) a DPH (částku 17,360,-    na účet např. 343.200/321.000).

Odpočet přijaté zálohy (kliknutím na klávesu F9/ tlačítko „Prověřit zálohy <F9>“) 321.000/314.000

Celkem k úhradě: 0,-

Důležité je dále na faktuře v oddíle "Dodací a platební podmínky“ zvolit místo "Datum uskutečnění“ text "Datum poskytnutí platby“ (viz obr.). Toto lze předvolit v "Účetnictví - Osnova/Dokladové řady - Dokladové řady“, výběrem příslušné dokladové řady a v poli "Předvolený druh data plnění“ vybereme "Datum poskytnutí platby“.

 

2. Zaúčtování obdržené  finální faktury

Zde musíme dodržet pravidlo, že finální faktura musí obsahovat již jenom zbytek částky. (viz obr.)

Příklad: Celkové náklady činí 200.000 Kč plus 21 % DPH tj. 42.000 Kč.

Základ:   200.000,-     501.000/321.000    kód DPH např. 15

DPH:        42.000,-     343.200/321.000    kód DPH např. 15

Odpočet předplateb:        -84.030,-     314.900/321.900     kód DPH např. 15

Odpočet předplateb DPH: -17.646,30,-     343.200/321.900     kód DPH např. 15

Odpočet přijaté zálohy 0,-

Celkem k úhradě: 140.323,70-

Rekapitulace DPH: základ: 115.970,-, DPH 21 %: 24.353,70,-.


  • No labels