S pořízením každé přijaté faktury se na pozadí automaticky vytváří likvidační list k přijaté faktuře. Tento formulář poskytuje veškeré informace k přijaté faktuře včetně její předkontace (pokud zaškrtneme volbu "Tisknout s účtovacím předpisem").

Likvidační list lze tiskou také:

  • Položky tisknout detailně
  • Včetně workflow hierarchie

Dále poskytuje likvidační list uživateli možnost zapsat ručně další informace, vážící se k přijaté faktuře (např. o dodaném množství, zda dodávka odpovídá objednávce apod.). Likvidační list se po zápisu faktury vytiskne a připojí k faktuře.

Tiskovou sestavu likvidačního listu lze uživatelsky upravit ve "Správce - Předvolby – Globální - Tiskové sestavy“. V nabídce „Tisková sestava likvidačního listu“ lze kromě standardního formátu dále upravit dva uživatelské formuláře pro likvidační list. Tento formát se jednoduše zvolí při tisku likvidačního listu v nabídce "Sestava“.

Tisknout lze také seznam zaúčtovaných (s účtovacím předpisem) nebo nezaúčtovaných faktur pro zvolené období nebo pro rozsah od…do čísla faktury.

Formulář faktury - program umožňuje (po správném nastavení) vystavovat doklady za dodavatele. Jakmile takový doklad vytvořen, může se následně odsud vytisknout vydaná faktura podrobněji v kapitole "Vydaná faktura za dodavatele"

  • No labels