Pokud se pořizují zahraniční faktury v cizí měně, je při pořizování faktury nutné při zadávání položek (Položky faktury F6) myší zvolit políčko "Faktura v cizí měně“. Program nabídne výběr z kurzového lístku, kde je možné přidat nebo změnit kurz cizí měny nebo pouze zvolit měnu, a v dalším kroku napsat kurz (v případě používání aktuálního kurzu).

Upozornění

Kursové zisky a ztráty se účtují automatizovaně na účet zadaný ve "Správce - Předvolby  Globální - Účetnictví“ 

Pro přecenění stavu závazků v cizí měně k 31. 12. …. slouží modul "Přecenění závazků kde lze provézt snadné hromadné přecenění všech závazků, včetně zaúčtování následně vzniklého interního dokladu.

Přehled o stavu závazků v cizí měně lze nalézt v modulu "Přehled závazků“.


Evidence DPH denními kurzy při používání pevných účetních kurzů

Má-li firma stanovené oceňování cizích měn pevnými kurzy, je možné odlišně oceňovat denním kurzem DPH pro účely přiznání k DPH a rekapitulace DPH na tiskovém formuláři faktury.

Postup:

 1. Vytvoří se faktura v cizí měně běžným způsobem.
 2. Má-li se DPH ocenit jiným kurzem než je faktura zaúčtována (zpravidla stanovený pevný měsíční nebo roční kurz), zapíše se odlišný kurz (zpravidla aktuální denní) dle obrázku (platí od verze PREMIER system 11.1).

Je-li ve správci – globálních předvolbách – nastavení místní měny - zvolen pevný kurs, provádí se toto automaticky.


Podpora plátcovství DPH v jiných státech EU

 Lze mít neomezené množství DIČ se vší podporou:


 • Možnost vložení jiného DIČ do faktury
 • Výpočet podkladu pro zahraniční přiznání k DPH (viz přiznání k DPH)
 • Faktura může být v jiné měně, než je měna státu DIČ (např. v EUR s Polským DIČ)


Definice EU DIČ – lze zadat přímo na faktuře, popř. v globálních předvolbách. Potřebné kódy DPH včetně sazby si uživatel definuje sám taktéž v globálních předvolbách.

Postup

Varianta A: Fakturuje se ve stejné měně jako je měna dané země (dle DIČ)

 1. Zvolí se DIČ přidělené jiným státem (viz obr.)
 2. Vytvoří se faktura běžným způsobem v  měně státu, kde jsme plátci DPH. Např. jsme-li plátci DPH na Slovensku, tak je základní měnou SKK

Zadáním zahraničního DIČ se docílí automatického podkladu pro přiznání k DPH v jiné zemi (3.volba v přiznání k DPH viz "Daňová kancelář - Přiznání k DPH").

Varianta B: Fakturuje se v odlišné měně, než je měna dané země

 

 1. Zvolí se DIČ přidělené jiným státem (viz. obr. výše).
 2. Vytvoří se faktura běžným způsobem v místní měně (např. CZK) nebo jiné cizí měně (např. SKK). Příklad: Jsme-li plátci DPH na Slovensku, základní měnou je CZK nebo EUR.
 3. Je nutné zadat kurz země DIČ k fakturované měně (např. SKK/CZK), viz obr


Zadáním zahraničního DIČ se docílí vytvoření automatického podkladu pro přiznání k DPH v jiné zemi (viz obrázek výše).


 • No labels