Zde se nastavují všechny předvolené údaje:3.1 Údaje firmy (tučně zvýrazněné údaje jsou povinné):

  • Název firmy

  • DIČ poplatníka - Je to platné DIČ poplatníka, kterému tržba plyne, ale který pověřil jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval. Datový formát je identický jako pro DIČ poplatníka.

  • Číselné označení provozovny - Jedná se o číselnou identifikaci provozovny, která byla přidělena poplatníkovi na portálu Finanční správy.

  • Označení pokladního zařízení - Je to identifikační kód pokladního zařízení poplatníka, které zasílá datovou zprávu evidované tržby na společné technické zařízení správce daně. Tento kód je tvořen na straně poplatníka alfanumerickými znaky a vybranými speciálními znaky.

  • Režim tržby - zatržením povolíte tzv. Zjednodušený režim tržby.

  • Firma je/není plátcem DPH.


3.2 Certifikát:

  • vyplňte cestu a heslo k certifikátu pro produkční prostředí, volitelnou možností je Ověřovací mód odesílání, kdy nedojde k zaznamenání platby v EET systému, jen se ověří funkčnost takového odesílání.

  • pokud zvolíte Testovací prostředí (Playground), můžete libovolně odesílat testovací platby. Obdržíte stejně jako v produkčním prostředí kód FIK, ale tento režim je jen pro otestování funkčnosti, žádná platba se v systému nezaznamenává! 

   Tip

   Pro testovací režim je certifikát již zabudovaný v programu, stačí zvolit Testovací prostředí (Playground) a v údajích firmy doplnit následující DIČ: CZ00000019.


3.3 Tiskárna:


Pro tisk účtenek je potřeba přiřadit vhodnou tiskárnu, viz. podporované typy:

  • Bluetooth tiskárna - k výběru je potřeba zapnout v zařízení Bluetooth a zároveň zařízení Zviditelnit. Zapněte tiskárnu a zvolte Výběr zařízení. Mělo by dojít k nalezení a spárování. Při dalším spuštění a uložení nastavení již párování není nutné a jen stačí zapnout Bluetooth.

  • TCP/IP tiskárna - doplňte pouze IP adresu.

3.4 Popis prodejů:

Můžete si nedefinovat popisy prodejů a v Okamžitém prodeji následně vybírat předvolené, obecné názvy druhů plateb.


3.5 Připojení k PC:

IP adresa a číslo portu potřebné pro komunikaci se zobrazí po stisknutí odkazu "Připojení k PC". Zařízení musí komunikovat ve stejné síti.


 • No labels