Pod touto volbou je uživatelům aplikace k dispozici jednoduchý přehled již odeslaných dokladů s pořadovým číslem, datem, časem a celkovou částkou, pomocí kterého může uživatel porovnat zaslané údaje s údaji ve webové aplikaci Finanční správy.

Je zde možnost filtrovat doklady dle data vydání podle aktuálního dne (ve výchozím stavu) nebo je na výběr nastavení flitru dle zvoleného dne, měsíce, roku a možnost zobrazit všechny zaevidované doklady.

Dále je v seznamu dokladů sestava se sumou filtrovaných dokladů s možností jejího tisku.


  • No labels