Přechod do  PREMIERA z jiného SW

Pokud přecházíte do zpracování mezd  v PREMIERU z jiného SW, pak musíte provést navíc ještě další ruční zásahy do nastavení zaměstnance, abyste dospěli ke správnému výsledku v rámci zpracování mzdy.

Nastavení hodinového startovacího průměru

U všech zaměstnanců musíte nastavit tzv. hodinový startovací průměr - tedy zapsat hodnotu průměrného hodinového výdělku, který je platný pro čtvrtletí, ve kterém poprvé zpracováváte mzdy v PREMIERU  (a jehož hodnotu jste získali výpočtem provedeným v původním SW).

Ve „mzdových údajích“ zaměstnance – kliknete na šipku za polem "hodinový startovací průměr od:

Pole PV ponechte prázdné - toto pole slouží výhradně k zápisu - nastavení pravděpodobného výdělku u nových zaměstnanců nebo u těch zaměstnanců, kteří v rámci zpracování mezd nedosáhli v posledním kvartále alespoň 21 směn.

UPOZORNĚNÍ

Pokud jste v PREMIERU začali zpracovávat mzdy (přechodem z jiného software) v průběhu kalendářního čtvrtletí, nesmíte zapomenout upravit si startovací průměry i pro následující čtvrtletí, jinak by PREMIER v případě, že by měl zaměstnanec zpracovanou mzdu s počtem odpracovaných dnů 21 a vyšším, používal již vypočtený průměr. V takových případech musíte ručně provést výpočet průměru pro náhrady (ze součtu mezd zpracovaných v původním software a v PREMIERU za celé uplynulé čtvrtletí), tuto hodnotu zadat nově do startovacího průměru (s datem počátku nového kvartálu - v příkladu výše by to bylo datum 01.07.2022).

Podobné ruční zásahy byste museli provádět také v dalších kvartálech v případě, že jste v minulém období (ještě v původním software) propláceli zaměstnancům odměny za období delší než kalendářní čtvrtletí (pololetní, roční), které ovlivňují průměrný výdělek v následujících čtvrtletích.

Informace - odkaz

Další podrobnosti k nastavení uvádíme v kapitole: 13. Přechod do PREMIERA z jiného SW  • No labels