Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Pokud přecházíte do zpracování mezd  v PREMIERU z jiného SW, pak musíte provést navíc ještě další ruční zásahy do nastavení zaměstnance, abyste dospěli ke správnému výsledku v rámci zpracování mzdy.

Musíte zadat hodinový startovací průměr - tedy zapsat hodnotu průměrného hodinového výdělku, který je platný pro čtvrtletí, ve kterém poprvé zpracováváte mzdy v PREMIERU  (a jehož hodnotu jste získali výpočtem provedeným v původním SW).

Dále musíte zapsat i počet dnů, které se u zaměstnance považují za odpracované pro účely dovolené z měsíců od začátku roku do posledního měsíce před započetím zpracování mezd v PREMIERU - při zahájení zpracování mezd v PREMIERU od ledna se zde nezapisuje nic. Tento zápis bude sloužit pro účely evidování dovolené - PREMIER tak získá dodatečnou informaci o tom, zda má pracovat s "dovolenou za odpracované dny" nebo již s ročním nárokem na dovolenou (nebo jeho poměrnou částí) v případě, že je ve sledovaném roce podle vašeho zápisu již odpracováno 60 dnů.

POSTUP:

 1. Ve „mzdových údajích“ zaměstnance – kliknete na šipku za polem "hodinový startovací průměr od:
 2. Po po rozkliknutí vyplníte tabulku pro zápis startovacích hodnot takto:
  a) do pole Datum od: zapíšete datum, od kterého bude PHV platit
  b) Do pole „Náhrady“ vyplníte hodinový průměr (platný pro daného zaměstnance ve zpracovávaném kvartále). S tímto průměrem bude program pracovat první čtvrtletí zpracování v PREMIERU.
  b) Do pole „Odpracováno ve startovacím roce“  zapište kumulovaný počet odpracovaných dnů z hlediska dovolené v období od začátku roku do měsíce před prvním zpracovávaným v PREMIERU. Toto číslo má vliv na správný výpočet dovolené – aby program „věděl“ ve kterém režimu (v souladu se ZP) má dovolenou počítat (za odpracované dny / roční nárok) - přesný počet odpracovaných dnů musíte zadat u zaměstnanců, kteří odpracovali méně než 60 dnů, pokud již odpracovali více než 60 dnů, postačí zapsat hodnotu 60 - propočet dovolené v PREMIERU bude správně.
  Pokud přecházíte na zpracování v PREMIERU od 01.01., pak ponechte nulu - viz obrázek.

Pole PV ponechte prázdné - toto pole slouží výhradně k zápisu - nastavení pravděpodobného výdělku u nových zaměstnanců nebo u těch zaměstnanců, kteří v rámci zpracování mezd nedosáhli v posledním kvartále alespoň 21 směn.

UPOZORNĚNÍ

Pokud jste v PREMIERU začali zpracovávat mzdy (přechodem z jiného software) v průběhu kalendářního čtvrtletí, nesmíte zapomenout upravit si startovací průměry i pro následující čtvrtletí, jinak by PREMIER v případě, že by měl zaměstnanec zpracovanou mzdu s počtem odpracovaných dnů 21 a vyšším, používal již vypočtený průměr. V takových případech musíte ručně provést výpočet průměru pro náhrady (ze součtu mezd zpracovaných v původním software a v PREMIERU za celé uplynulé čtvrtletí), tuto hodnotu zadat nově do startovacího průměru (s datem počátku nového kvartálu - v příkladu výše by to bylo datum 01.01.2017).

Podobné ruční zásahy byste museli provádět také v dalších kvartálech v případě, že jste v minulém období (ještě v původním software) propláceli zaměstnancům odměny za období delší než kalendářní čtvrtletí (pololetní, roční), které ovlivňují průměrný výdělek v následujících čtvrtletích.


více v kapitole: 13. Přechod do PREMIERA z jiného SW


 • No labels