Před vstupem do konkrétní dokladové řady Přijatých faktur si uživatel může standardně vybrat "Způsob zobrazení":

 • Doklad - uživateli se zobrazí poslední zavedený doklad (faktura),
 • Seznam - uživateli se po vstupu do dokladové řady zobrazí seznam všech dokladů (faktur),
 • Kombinace - je kombinací dvou předchozích, zobrazí se tedy poslední doklad a v druhé části obrazovky seznam všech dokladů.

Poznámka

V souvislosti s "Kontrolním hlášením" přibyli na fakturách nové příznaky a pole pro doplňující informace. Díky tomu dochází při Kombinovaném zobrazení k překrytí některých těchto polí a taktéž informací o odběrateli. Viz obrázek níže. Nad seznamem proto přibyla nová ikona, po jejímž stisknutím se seznam faktur odsune vpravo a obdobně také zpět.


Položková část faktury                

 1. Možnost nastavení jakýchkoliv údajů v seznamu položek, tzn. nastavení uživatelských pohledů (předělání do unigridu).
 2. Jsou zde výhody „unigridu“ jako přesouvání sloupců, horizontální posuv, dynamické barvy (nastavené ve skladových kartách) ad.
 3. Možnost libovolně měnit pořadí řádků jednotlivých položek dokladů.
 4. Možnost současného sledování hlavičky a položek dokladu bez nutnosti klikání na klávesu F6, tzv. ukotvení položek (přístupné při rozlišení 1024x768 a vyšším; aktivujete jej kliknutím na „připínáček“).
 5. V seznamu dokladů lze nyní listovat po jednotlivých řádcích s možností zobrazení detailů položek každého řádku v dolní části obrazovky.
 6. Tlačítko <Shift+F3> (přidat s kopií) do položek dokladů.
 7. Rychlé zobrazování detailů položky bez nutnosti editace (šipka >/“Ukázat <F4>“).


Informace v seznamu

Zobrazení seznamu přijatých faktur lze měnit:

 • "Zobrazit položky" - v dolní části seznamu se nám ukáží položky faktury na které aktuálně je kurzor.


 • „Položky v seznamu“. Zde si zvolí, zda chce zobrazit rozepsané položky dokladu včetně zaúčtování, informaci, kolik zbývá k úhradě v částkách bez DPH a rovněž zobrazit vazby k faktuře. Vše lze kombinovat. Takto získává uživatel dokonalý přehled v sestavě faktur o všech položkách, které jsou ve faktuře. Systém se při tisku automaticky přizpůsobí počtu položek na faktuře. Všechny položky faktury jsou zobrazeny v rozšířeném poli, které lze výškově nastavit a v jednotlivých polích listovat kurzorem.
Informační okna

Při zadávání veškerých prvotních dokladů (faktura, objednávka, výdejka ad.) se uživateli nabízí informační okno s detailními informacemi o odběrateli/dodavateli a zakázce. Typ údajů si může každý uživatel volit sám v modulu "Správce - Předvolby - Globální/Uživatelské - Odběratelé/Dodavatelé/Zakázky". Uživatel tak má k dispozici komfortní a přehledný přístup k podrobným informacím při pohledu na jednu obrazovku bez nutnosti klikání.

 • No labels