Porovnání údajů adresáře partnerů s aktuálními daty obchodního rejstříku s provádí pomocí tlačítka "Porovnání s OR".

Porovnání lze provést pro:

 • všechny partnery, 
 • všechny odběratele, 
 • aktuálního partnera,
 • ručně zvolené partnery.

Načtení dat je možné zvolit i při zápisu nového partnera.


Po kontrole nabízených změn a případné ruční korekci může uživatel každý záznam označit pro zápis do databáze partnerů atributem "Zapsat". Každý označený řádek bude modře podbarven a v nabízeném znění připraven pro zápis.

Následně lze hromadně aktualizovat adresář partnerů volbou "Uložit a Konec". Tlačítkem "Konec (beze změn)" pouze zavřete okno bez zápisu změn do adresáře partnerů.

Nejčastější příčiny problémů s ověřováním partnerů:

 • zkontrolujte si, zda máte povolenou výjimku ve svém firewallu/antiviru pro soubory - e_rejstrik.exe a e_rejstrik_uni.exe. K blokaci může docházet i přímo na routeru.
 • uvedené soubory musí mít práva zápisu v adresáři Premiera
 • ověřování probíhá s více serverů třetích stran současně, protože ne vždy je toto možné zajistit. Dochází k přetížení nebo chybám přenosu a může občasně být ověřování nedostupné. Případně se změní struktura dat na serverech, která je však ihned po zjištění zapracována do programu. V tomto případě nějakou dobu stačí jen počkat, provést aktualizaci Premiera a ve většině případů dojde k obnovení.
 • Popřípadě toto může blokovat antivirový program Windows Defender, který je součástí Windows 10, popřípadě Windows Essential ve Windows 7
  Zde je možné nastavení přidání výjimky na adresář PREMIER. Požádejte Vašeho správce IT, popřípadě postupujte dle obrázků níže...

 • No labels