Velmi důležitou funkcí je možnost sledování historie změn provedených na kartě obchodního partnera. Jakoukoliv změnu program zaznamená a uživateli se tlačítkem Přehled změn nabízí informace o původních a nových hodnotách, datum, čas a jméno uživatele, který změnu provedl. To má význam především pro možnost přenosu změn při toku dat mezi jednotlivými pobočkami („Workflow“).

Změna názvu společnosti

Pokud uživatel provádí na kartě partnera změnu názvu nebo IČa, program se automaticky při ukládání zeptá, zda chce tyto údaje promítnout do již vystavených dokladů.

Doporučení

Doporučujeme potvrdit volbu Ano, avšak přepíše se tato změna ve všech původních dokladech.

Původní názvy partnery uživatel uvidí pod kartou partnera, podle toho lze také údaje vyhledávat.


Přehled změn

Podrobný přehled změn na kartě partnera je k dispozici stisknutím tlačítka "Přehled změn". Zde lze také nalézt původní hodnoty před změnou včetně informace o tom kdo a kdy změnu provedl.


  • No labels