Tento modul nabízí zcela unikátní a interaktivní přehled veškerých informací týkajících se konkrétního „Odběratele“. Prostřednictvím jednotlivých záložek odkazujících na veškeré účetní a evidenční případy odběratele se lze na tyto doklady nejenom inteligentně a rychle přesouvat, ale rovněž přímo v těchto záložkách provádět přidávání, změny a mazání záznamů na jednotlivých dokladech. Na rozdíl od komplexních informací program umožňuje při přechodu na konkrétní doklad (např. fakturu) přesun zpátky na původní přehled.

Tyto záložky slouží zároveň k pořizování dokladů, jež nabízejí. Uživatel se tak nemusí přepínat mez jednotlivými subsystémy a může doklady komfortně pořizovat z jednoho místa.


  • No labels