Zde se nastavují NACE kódy. NACE kód lze zapsat buďto ručně nebo výběrem z číselníku NACE kódů.

Rovněž jsou zde umístěny další dva políčka pro libovolné poznámky uživatele (pole jsou omezeny počtem znaků).Na této záložce se také nastavují kódy transakce partnera pro PAP (Pomocný analytické přehled).


  • No labels