Tato záložka nabízí uživateli možnost zadat další informace partnera do tří sloupců proměnných údajů, které mají již nastavený formát:

  • první sloupec - textový - znakový,
  • druhý sloupec - číselný, 
  • třetí sloupec - datumový. 

Před každým řádkem tohoto pole je volné místo, kde má uživatel možnost si název tohoto řádku nastavit dle vlastního požadavku. Pojmenováním se zároveň údaj na kartě partnera aktivuje. Toto nastavení (pojmenování údaje) se provádí ve "Správce - Předvolby - Globální - Odběratelé - Adresář partnerů - Uživatelské údaje v seznamu partnerů".

  • No labels