Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tato záložka nabízí textové pole, kde si uživatelé mohou k partnerovi pořizovat nejrůznější údaje. Program zaznamenává, který uživatel a kdy naposledy do externího textu provedl zápis. 

  • No labels