Tato záložka nabízí textové pole, kde si uživatelé mohou k partnerovi pořizovat nejrůznější údaje. Program zaznamenává, který uživatel a kdy naposledy do externího textu provedl zápis. 

Tisk poznámky - možnost si poznámku vytisknout.

Zobrazit na celou obrazovku - pro snadnější orientaci lze poznámky zobrazit na celou obrazovku.

  • No labels