Tento seznam slouží k pořizování a evidenci obchodních partnerů, tedy dodavatelů a odběratelů.

Program obsahuje pouze jednu  databázi pro odběratele i dodavatele, tzn. jednotliví obchodní partneři jsou interně rozděleni na odběratele a dodavatele pouze vnitřním označením (viz údaje karty obchodního partnera). Proto je možné zadat obchodního partnera, který je současně odběratelem i dodavatelem. Při pořizování dokladů (např. vydané faktury nebo výdejky) se nabízí pouze ti, kteří jsou označeni jako odběratelé a naopak.


Postup pro pořízení partnera


Zápis do tohoto seznamu probíhá za pomocí standardních kláves, společných pro pořizování vstupních dat prakticky ve všech modulech ("F3 – Nová", "F4 – Změnit") a to buď

  1. ručně
  2. načtením dle zadaného IČ - daného podnikatelského subjektu z příslušných internetových stránek (ARES, Živnostenský rejstřík, ad.)  pro
    1. český subjekt
    2. slovenský subjekt
  3. přidáním instituce z databáze institucí 

Ad1) ručně neboli vepsání všech potřebných informací.

Ad2) se načtou pouze základní údaje (název, adresa, IČ, DIČ) a zbytek je možno pak doplnit ihned, nebo kdykoliv později pomoci klávesy "F4 - Změnit“.

Ad3) zatím pouze adresy FÚ či FŘ.

Pořízení nových obchodních partnerů je možné i z jiných modulů (např. při pořizování vydaných nebo přijatých faktur, příjemky nebo výdejky – stačí narychlo pouze základní identifikační údaje). Možnost nastavení individuálních a ostatních nastavení lze pak rozšířit v modulu Seznam partnerů v oddílu Odběratelé nebo Dodavatelé.  • No labels