Postup nastavení

Postup nastavení automatického zálohování na PREMIER Disk pomocí E-agenta je následující:

1 Objednání služby PREMIER Disk

Službu lze objednat přes naše webové stránky zde:  Objednávka služby

Na této stránce najdete:


2 Přihlašovací údaje

Po objednávce od nás obdržíte přihlašovací údaje:

  • PREMIER Disk - skupina: Přidělené jméno Vaší skupiny
  • PREMIER Disk - login: Přidělené přihlašovací jméno
  • PREMIER Disk - heslo: Přidělené heslo

3 Nastavení PREMIER Disk v programu

Nastavení v programu PREMIER je podrobně popsáno zde.


4 Definice úlohy E-Agenta

Ve "Správci - Předvolby - Globální - E-agent, Workflow - Elektronický Agent" pomocí tlačítka "Nová" se vytvoří nová definice a nastaví se následujícím způsobem:

Druh: Automatická akce

Akce: Automatické zálohování

Popis: Libovolný název definice

Perioda: zde si každý nadefinuje, jak často a v jakou hodinu se mají zálohy provádět. 

Upozornění

Aby se definice spouštěla, je nutné zajistit, aby byl v daném čase program spuštěný. Definice se spouštějí jen tehdy, jestliže je v daném okamžiku spuštěný program kdekoli na síti či serveru. 

Pokud je nutné spouštět definice po pracovní době nebo v noci, je možné využít na serveru k tomuto účely vytvořenou samostatnou aplikaci "PREMIER E-Agent", který bude nezávisle na přihlášených uživatelích sám tyto definice spouštět. Více o provozu, instalaci a nastavení služby PREMIER E-Agent je popsáno v kapitole PREMIER E-Agent

Rovněž si zde uživatel může nastavit upozorňování členů, či skupiny členů, že daná akce proběhla.Na záložce "Filtry/Upřesnění" se zvolí, že se zálohování má provádět do úložiště PREMIER Disk.

Také je zde případně možné nastavit název archívu, ke kterému se vždy automaticky doplní přípona nesoucí datum a čas vzniku zálohy.Po tomto nastavení bude program automaticky zálohovat data dle zvolené periody a zasílat je na úložiště PREMIER Disk.

Své zálohy pak může uživatel spravovat přímo v aplikaci, což je podrobně popsáno zde.

  • No labels