Zaměstnavatelé, kteří potřebují rozčlenit mzdové náklady velmi detailně a rozdělení na střediska a zakázky jim nedostačuje, mohou k takovému detailnímu rozčlenění využít Doplňkové analýzy, kde si mohou doplnit tří dalších kritéria.

Za tímto účelem je zapotřebí učinit následující kroky.

Povolit doplňkové analýzy v globálních předvolbách, kde se jednotlivá kritéria pojmenuje.

Dále je zapotřebí vytvořit si pro daná sledovací kritéria příslušné číselníky:

Takto připravená kritéria se již budou nabízet v nastavení zaměstnance - zde si je můžete vyplnit v případě, kdy budou jasně dána pro konkrétního zaměstnance.

Pokud jsou tyto údaje různé i v rámci jednoho měsíce, můžete použít rozdělení přímo ve výkazu práce.

Tyto detaily můžete následně využít při tvorbě mzdových sestav a přehledů:

A také v rámci zaúčtování mezd


  • No labels