by bylo možné své soubory ve službě PREMIER Disk spravovat, připravili jsme pro Vás jednoduché webové rozhraní, které slouží pro přístup k Vašim souborům.


Přihlášení je možné na webové stránce PREMIER Disk. K přihlášení použijte stejné údaje jako v programu PREMIER. Stejné jméno a heslo jako v globálních předvolbách, které slouží pro nastavení zálohování na PREMIER Disk.

Po úspěšném přihlášení má uživatel přístupné své soubory záloh, které byly zaslány prostřednictvím modulu zálohování. Zálohy jsou uloženy ve složce "Backup" 


Obsah složky "Backup" obsahuje veškeré zálohy, které byly pořízeny. Zde je pak možné jednotlivé soubory stáhnout do PC a obnovit je standardním způsobem. Soubory zde je možné stáhnout do PC.

Pro označení požadovaného souboru (je možné označit i více souborů) je možné kliknutím pravým tlačítkem myši vyvolat nabídku, viz. obrázek níže. Pokud je označen jeden soubor, je možné označit i další přidržením klávesy CTRL. Takto označené soubory je pak možné stáhnout do PC, odstranit či přesunout do jiné složky, kterou je možné taky vytvořit libovolně. Označený soubor, soubory nebo složku je možné spravovat pomocí horní lišty panelu nástrojů.  


Webové rozhraní podporuje také funkci "Drag-and-Drop", tedy je možné požadovaný soubor přetáhnout z Vašeho PC do okna prohlížeče.

Soubory lze přenášet také z Vašeho PC na PREMIER Disk.

Novinka

Od 1.6. 2021 je možné Vaše soubory sdílet také s jinými uživateli internetu. 

Libovolný soubor uložený na DISKu, je možné sdílet prostřednictvím kontextové nabídky přes pravé tlačítko myši 


Nastavení, jak lze soubor sdílet naleznete v následujícím dialogu, kde lze zvolit jakým způsobem budete soubor sdílet.

  1. Veřejný odkaz ke stažení souboru (jakýkoli uživatel internetu kterému tento odkaz zašlete, např. e-mailem, bude mít přístup ke stažení sdíleného souboru)
  2.  Sdílení přes Váš účet (odkaz, který zašlete bude vyžadovat stejné přihlášení do služby PREMIER DISK jaké je Váš účet ke službě DISK)
  3. Sdílený odkaz bude veřejný jako v prvním případě, ale uživatel bude vyzván k zadání hesla, které zadáváte vy.
Odkazy ke sdílení je možné také spravovat a nastavit např. platnost odkazu k nějakému datu. Například budete chtít zaslat nějaké odkaz klientovi, ale ten si jej musí stáhnout do 5 dní. Po této době již bude odkaz nefunkční.

Metody sdílení lze také kombinovat.

 


V horní části nástrojové liště - Nástroje - lze spravovat sdílené odkazy, upravovat a odebírat. 


 

Pamatujte, komu odkaz zasíláte. Doporučujeme sdílet soubory pouze přes požadované heslo s kombinací s časovou platností, případně počet stažení.  • No labels