Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby bylo možné své soubory ve službě PREMIER Disk spravovat, připravili jsme pro Vás jednoduché webové rozhraní, které slouží pro přístup k Vašim souborům.


Přihlášení je možné na webové stránce PREMIER Disk. K přihlášení použijte stejné údaje jako v programu PREMIER. Stejné jméno a heslo jako v globálních předvolbách, které slouží pro nastavení zálohování na PREMIER Disk.

Po úspěšném přihlášení má uživatel přístupné své soubory záloh, které byly zaslány prostřednictvím modulu zálohování. Zálohy jsou uloženy ve složce "Backup" 


Obsah složky "Backup" obsahuje veškeré zálohy, které byly pořízeny. Zde je pak možné jednotlivé soubory stáhnout do PC a obnovit je standardním způsobem. Soubory zde je možné stáhnout do PC.

Pro označení požadovaného souboru (je možné označit i více souborů) je možné kliknutím na pravé straně na konci řádku, viz. obrázek níže, kde je vyznačen prostor, pro kliknutí a označení souboru.
Pokud je označen jeden soubor, je možné označit i další přidržením klávesy CTRL. Takto označené soubory je pak možné stáhnout do PC, odstranit či přesunout do jiné složky, kterou je možné taky vytvořit libovolně.  


Označený soubor, soubory nebo složku je možné spravovat pomocí horní lišty panelu nástrojů.

 


Webové rozhraní podporuje také funkci "Drag-and-Drop", tedy je možné požadovaný soubor přetáhnout z Vašeho PC do okna prohlížeče.

Soubory lze přenášet také z Vašeho PC na PREMIER Disk.
  • No labels