Pro zajištění větší bezpečnosti dat z mezd v souvislosti s GDPR byla provedena změna, kdy se dokumenty exportované z mezd (např. výplatní lístky, přehledy pro pojišťovny apod, ukládají do samostatné složky a je možno přímo v globálním  nastavení zajistit automatické mazání této složky - buďto okamžitě, případně v určené frekvenci dnů.


Nastavení provedete takto:


  • No labels