Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Společnost PREMIER system od počátku roku 2006 rozšířila nabídku svých služeb o tzv. PREMIER Outsourcing, tedy možnost využívat informační software, který je provozován na mimo firemním výkonném serveru. V praxi to znamená, že klient se prostřednictvím vybrané technologie připojuje k datové základně informačního systému, jejíž vlastníkem a správcem je outsourcingová společnost (PREMIER system a.s.), která na základě smluvního vztahu poskytuje uživateli komplexní péči a servis informačního programu PREMIER system. Ta také přebírá veškerou zodpovědnost za provoz informační technologie a všechny úkony spojené s jejím provozem a údržbou 

Tato služba je profesionálním doplňkem nabídky naší společnosti a již od počátku zavedení se stala vyhledávanou novinkou. V současné době využívá službu úspěšně více než 230 společností, které svěřili péči o data informační systému Premier system naší společnosti Premier system a.s..
 

Důvody pro zřízení outsourcingu:


  • On-line propojení vzdálených poboček - vytvoření jednotného on-line systému pro vzdálené pobočky. Výkonný server, který je napojen na vysoce výkonné odesílání zajistí dokonalé a rychlé fungování chodu všech poboček s centrálním řízení on-line. 
  • Modernizace vnitřní sítě - pro klienta, který potřebuje radikálně modernizovat hardwarové a softwarové vybavení své vnitřní sítě, což v případě více PC stanic v síti obnáší velké finanční prostředky na pořízení, správu a údržbu. Volba outsourcingu mu poskytuje levné a bezstarostné posílení provozu informačního systému, často bez nutnosti nákupu nového hardware. 
  • Účetní firmy - napojení svých klientů - tento systém umožní účetní firmě napojit na centrální data své klienty, kteří zpravidla pořizují prvotní doklady (faktury, pokladní doklady, dodací listy). Klient prostřednictvím omezené licence k programu pořizuje účetní firmě on-line doklady do systému, do kterého má samozřejmě také účetní firma přístup. Pro tyto účely nabízíme klientům účetních firem cenově zvýhodněné licence k programu PREMIER system pro vybranou práci. 
  • Kancelář na cestách - outsourcing umožňuje majitelům, vedoucím pracovníků i obchodním zástupcům pořizovat a nahlížet z "terénu" do systému na aktuální stav své firmy odkudkoliv, ať už z území ČR nebo mimo něj
  • No labels