Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Pro spojení PC - server PREMIER AIR je vyžadována instalace Microsoft.NET 4.0 popřípadě Micrsosoft.NET 4.5.  • No labels