K jednomu kódu DPH se můžou zapsat tři řádky z daňového přiznání. Význam to má u tzv. "reverse charge" mechanismu kdy dovozce ze zemí EU je povinen vypočítat DPH sám.


PREMIER system tuto problematiku řeší zcela automaticky, vše za uživatele provede program. Stačí pouze u přijatých plnění dosadit příslušný kód DPH (Přijatá zboží z EU – viz obrázek níže), s příslušnou sazbou DPH. Program k příslušnému základu vypočte DPH, to se ovšem uživateli neobjeví na příslušné přijaté faktuře, neboť závazek vůči dodavateli samozřejmě zůstává ve výši základu DPH. Program však automaticky do přiznání dopočte dle příslušné sazby DPH a doplní je do dvou řádků přiznání.

.

Obdobný postup je u přijatých služeb, kde dodavatel z jiné země je povinen k základu daně přičíst i DPH (VAT,MvSt.) platné v jeho zemi. Zde si můžeme nadefinovat vlastní řady pro jednotlivé země (sazby DPH) v EU. Údaje nastavíme stejně jako u kódu 19 ( nutno zaškrtnout volbu „reverse charge“ a určit zda se dle našeho zákona jedná o vyšši či nižší sazbu DPH, avšak u údaje „sazby“ zaškrtneme možnost jiná např. 22% (Polská rep.) a do kolonky „účet“ vepíšeme účet, na který chceme toto zahraniční DPH účtovat, př. 378100. Při účtování přijaté faktury s výše zmíněnou službou z jiného státu EU, se nám vypočte po vepsání základu daně DPH ve výši sazby příslušné země DPH (v našem případě tedy 22%) a navrhne se předkontace tohoto zahr. DPH (VAT) na účet 378100, což nám zajistí evidovat závazek vůči zahraničnímu dodavateli ve správné výši. Do přiznání se však ze základu daně vypočte a zahrne správná výše DPH dle našeho zákona o DPH, stejně jako v předchozím případě u kódu 17.


V záznamní povinnosti "Účetnictví - Daňová kancelář - Přiznání k DPH“ je pak toto plnění zobrazeno ve dvou řádcích.


  • No labels