Pokyny pro vyplnění silniční daně najdete zde:  Finanční správa - Silniční daň


Po spuštění modulu Silniční daň se uživateli zobrazí klasické dialogové okno, se kterým se setká prakticky u všech daňových přiznání.


Na této stránce najdete:
I. Oddíl - Ovládání 


Ovládání se obdobné jako v jiných přiznání a je podrobně popsáno zde.

Po stisknutí tlačítka "Nová" se uživatele dostane přímo do formuláře Daňového přiznání k silniční dani.

Údaje do záhlaví a prvního oddílu jsou přenášeny ze "Správce - Předvolby - Globální - Daňové nastavení".


II. Oddíl - Seznam vozidel

Na další straně přiznání se nachází oddíl II Seznam vozidel. Vozidla jde do přiznání vložit několika způsoby:

  1. Ručně - pomocí tlačítka změnit
  2. Kopii - kopii jíž založeného vozidla
  3. Importem údajů z seznamu vozidel v modulu Evidence.


Při ručním vkládání vozidla do přiznání pomocí tlačítka "Nová" se uživateli zobrazí okno (viz níže), kde je potřeba ručně vyplnit všechny potřebné údaje.

Při vkládání vozidel automatickým importem "Import vozidel" ze seznamu vozidel v modulu Evidenci se uživateli zobrazí volba vozidel, které mají být do přiznání importovány. Dvojklikem se vozidla ze seznamu vyberou.

Údaje ohledně vozidel se do přiznání přenáší na základě nastavení přímo v seznamu vozidel v modul evidence.

Pomocí tlačítka "Změnit" lze údaje dále upravovat.

Pomocí tlačítka "Smazat" lze vozidlo z přiznání odstranit.


III. ODDÍL - Vyúčtování

Placení záloh

Jakmile bude přizná sestaveno lze v III. oddílu pomocí tlačítka "Placení záloh" automaticky vypočítat zálohy podle dalších kritérií pro další rok.Tisk/Export

Pomocí tlačítka "TISK" pak lze uložené přiznání vytisknout či exportovat do požadovaného formátu a odevzdat příslušnému správci daně.

  • No labels