Tento nový interaktivní přehled byl vytvořen v souvislosti se zavedením Elektronické evidence tržeb. Slouží hlavně kontrolu odeslaných či neodeslaných datových zpráv do systému EET.  Tento přehled mají k dispozici všichni uživatelé bez potřeby pořízení nástavby "Daňová kancelář".

V tomto přehledu získá uživatel podrobné informace o všech odeslaných či neodeslaných datových zprávách a snadno tak může provést kontrolu s uloženými údaji v aplikaci Finanční správy.

Bezprostředně po vstupu do modulu je uživatel vyzván k volbě sledovaného období, následně se zobrazí přehled, kde je uživatel přehledně informován o počtu odeslaných a neodeslaných datových zpráv včetně výše tržby za danou dokladovou řadu za zvolené období.

U každé dokladové řady si uživatel může zobrazit (pomocí tlačítka ">") podrobný rozpis všech datových zpráv.


Přehled lze tisknout nebo exportovat do standardních formátů obdobně jako všude v programu.

Zároveň se v přehledu nachází volba pro "Dodatečné přidělení FIK kódů" v případě výpadku spojení.

  • No labels