Program PREMIER umožňuje automatické vytvoření dodatečného přiznání k DPH, na základě zjištěných rozdílů a uložené záznamní povinnosti (podkladů pro výpočet DPH).

Upozornění

Při sestavování řádného přiznání k DPH je proto nutné vždy záznamní povinnost ukládat!

Program vyzve uživatele k uložení této záznamní povinnosti vždy při tisku nebo exportu přiznání k DPH.


Vytvoření dodatečného přiznání k DPH

Pokud byly zjištěny rozdíly (např. ve fakturách), na základě kterých je potřeba podat dodatečné daňové přiznání, je nutné nejdříve tyto nesrovnalosti opravit přímo ve fakturách nebo jiných dokladech. Následně se sestaví přiznání k DPH za dané období.

Pro automatické sestavení dodatečného přiznání je potřeba na tomto přiznání stisknout volbu: "Zjistit rozdíl" (viz obrázek).

Tip

Pokud tuto volbu nemáte aktivní, pak k řádnému přiznání v tomto období nemáte uloženou záznamní povinnost, viz výše.

V následujícímu kroku se zobrazí výběr z uložených záznamních povinností, kde vyberete záznamní povinnost (Přiznání k DPH), které chcete opravit. 

Po výběru záznamní povinnosti vztahující se k potřebnému přiznání program ukáže zjištěné rozdíly oproti původnímu přiznání (oproti zvolené záznamní povinnosti). V pravém horním rohu se pak nachází volba pro automatické vytvoření dodatečného přiznání.


Následně program vytvoří dodatečné daňové přiznání, které lze klasicky vyexportovat ve formátu XML a odevzdat na finanční správu.

Pouze si uživatel upraví údaje, které potřebuje např. datum zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání atd.

Při exportu do formátu XML program ještě vyzve k uvedení důvodu podání dodatečného daňového přiznání.


  • No labels