Pokud uživateli vznikla v daném období povinnost podat souhrnné hlášení, tak jej program automaticky dle zvolených kódů DPH vygeneruje spolu s přiznáním k DPH.

Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu příslušné podatelny zveřejněnou správcem daně.

Souhrnné hlášení se (v případě že vznikla povinnost jej podat) podává do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Souhrnné hlášení se v programu vygeneruje na stejné místě jako Přiznání k DPH a to v "Daňové kanceláři".

Po vstupu do modulu Daňová kancelář - Přiznání k DPH - si uživatel zvolí období, za které chce souhrnné hlášení sestavit. Následně se Souhrnné hlášení nachází pod první volbou - Přiznání k DPH.

Program vygeneruje Přiznání k DPH spolu se souhrnným hlášením:


Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení se skládá za tří oddílů:

  • Oddíl A - do tohoto oddílů se údaje přenáší automaticky na základě nastavení ve "Správci - Předvolby - Globální -     Obecné".
  • Oddíl B - obsahuje jednotlivé položky souhrnného hlášení. Tato plnění se do souhrnného hlášení přenáší automaticky na základě použitých kódů DPH ( např: 37, 39, 46, .. atd).
  • Oddíl C - tento oddíl je k potvrzení správnosti údajů (viz pokyny).Kódy plnění

- Dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě


1 - Přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu


2 - Dodání zboží uvnitř EU formou třísměnného obchodu (vyplňuje pouze prostřední osoba)


- Poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě, daň platí příjemce službyOvládání


Ad1) Pomocí této záložky se uživatel přepne do modulu pro sestavení souhrnného hlášení

Ad2) Běžné souhrnné hlášení - zde se automaticky vygenerují plnění dle kódů DPH

Ad3) Pokud je z nějakého důvodu potřeba sestavit následné nebo opravné souhrnné hlášení, je možné to provést zde (viz dále).

Ad4) Pokud uživatel potřebuje změnit období v již spuštěném formuláři, je možné to provést pomocí tohoto tlačítka.

Ad5) Informativní řádek, který obsahuje informace ohledně počtu plnění a celkové částce (v Kč).

Ad6) Seznam jednotlivých automaticky vygenerovaných položek. Zde je možné jednotlivé buňky upravovat (přepisovat).

Ad7) Export do formátu XML a tisk formuláře se provádí pomocí tohoto tlačítka.

Ad8) Pomocí tlačítka Elektronické podání se souhrnné hlášení vyexportuje do formátu XML, Soubor je možné uložit nebo rovnou odeslat přes datovou schránku.

Následné (opravné) souhrnné hlášení

Následné nebo případně opravné souhrnné hlášení lze vytvořit pouze ručně dle pokynů pro vyplnění.

Při exportu následného (opravného) souhrnného hlášení je potřeba zvolit tuto možnost:


  • No labels