Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »Základní obrazovka byla rozšířena o novou záložku „Aktuálně“ nabízející centrum nejdůležitějších podnikových či legislativních informací včetně ikonek s upozorněním.

Nová funkce uživatele viditelně informuje o aktuálních nejdůležitějších vnitropodnikových

událostech, dokáže rovněž monitorovat potenciálně rizikové situace a včas na ně uživatele upozornit, ať už se pohybuje v jakékoliv části systému. Uživatelé zde na jednom místě naleznou, s viditelnou výstrahou, nejdůležitější aktuální vnitropodnikové, ekonomické a legislativní informace.


Timeline (F2)

Novinky v programu a legislativě jsou rozděleny do kategorií Obecné, Mzdy a Daňová kancelář. Jde o novinky vycházející ze současného systému PREMIER update. Součástí této podzáložky je také sledování narozenin a svátků zaměstnanců, Svátky kontaktních osob z adresáře a obchodních partnerů s možností automatického odesílání e-mailu s přáním.


Kurzovní lístek lze aktualizovat automaticky. Měny určené k aktualizaci se definují v "Globálních předvolbách" - "Volby pro síť, tisk, export ..."


Uživatelé (F3)


Nyní je možno sledovat aktivitu přihlášených uživatelů systému a v rámci Intranetu posílat zprávy.


Automatické zprávy (F4)


Systém nyní uživatelům nabízí přehled všech zpráv vygenerovaných E-agentem či systémem Workflow.


Změna zásob (F5)


Rychlý pohled na pohyb zásob, na podlimitní či nadlimitní stavy, sledování základních informací o stavu zásob.


Nově v prodlení (F6)


Přehled nových dokladů v prodlení s možností prokliku na příslušný doklad pohledávky a

závazku včetně zálohových faktur, přijaté a vystavené objednávky.

Uživatelé mají okamžitou informaci o nesplněných termínech, které mohou mít významný vliv na cash-flow, zásobování či hodnocení firmy jejich obchodními partnery.


Výstražné a informativní ikony

Výstražné ikony nad záložkou Aktuálně automaticky upozorňují na narozeniny zaměstnance, vygenerované zprávy z E-agenta, Workflow, doklady v prodlení a nedostatky zásob, a umožňují pružně reagovat na vzniklou situaci. Kliknutím na ikonu se uživatel přepne do příslušné sekce v modulu Aktuálně a následně se již tato ikona nezobrazuje. Výstraha se opět objeví až při vzniku nové aktuality.

Výstražné a informativní ikony - Narozeniny zaměstnanců

Program automaticky zobrazí výstrahu, pokud bude mít některý ze zaměstnanců během následujících tří dnů narozeniny. V přehledu pak budou také uvedené svátky zaměstnanců a obchodních partnerů (kontaktních osob) s možností přímého odeslání e-mailu s přáním.

V případě, že uživatel nemá přístup do personalistiky, lze povolit zobrazování narozenin ve Správci - Předvolby omezující - Mzdy.


Výstražné a informativní ikony - Nedostatky zásob, Záporné zůstatky


Systém bude nově upozorňovat na podlimitní zásoby. Výstraha se objeví v okamžiku, kdy se zůstatek dostane pod minimální stav nastavený na skladové kartě. V souvisejícím přehledu pohybu zásob budou podbarveny zásoby pod limitem či v záporu.

Uživatelé tak mají možnost neprodleně reagovat a zavčas řešit případný nedostatek vystavením objednávky dodavateli. K tomu lze využít funkci, která automaticky navrhne množství s ohledem na budoucí stav, tj. zohlední aktuální stav na všech skladech, otevřené přijaté a vystavené objednávky, výrobní soupisky či požadavky z řízení výroby.Výstražné a informativní ikony - Doklady v prodlení


Neméně důležité a užitečné je upozornění na nesplněné termíny u přijatých a vydaných faktur včetně zálohových listů, přijatých a vystavených objednávek. Kliknutím na ikonu se přepnete do přehledu dokladů v prodlení dle uvedeného členění a pomocí známého tlačítka ">" pak lze skočit na konkrétní doklad.

Uživatelé tak mají okamžitou informaci, která může mít významný vliv na cash-flow, zásobování či hodnocení firmy jejími obchodními partnery


Výstražné a informativní ikony - Automaticky generované zprávy z E-agenta, Workflow


Výstrahy se také týkají zpráv generovaných z modulů E-agent (informace o provedené akci jako např. automatické zálohování, synchronizace s E-shopem, zaslání přehledu apod.) a Workflow (požadavek na schválení, upomínka požadavku, informace o nečinnosti atd.) Jedním tlačítkem se uživatel dostane k přehledu zpráv za posledních 30 dnů, který je jinak k dispozici přes modul Správce – E-agent, Workflow – Aktuality – Výběr období – Filtr adresáta, a tato funkce tak ušetří minimálně čtyři kliknutí.


Aktivita firmy


Nejsložitější pro tvůrce softwaru je vytvořit jej tak, aby poskytoval na výstupu na pohled srozumitelné a jednoduché informace.

„Aktivita firmy“ zobrazuje klíčové ekonomické údaje ze systému PREMIER v dokonale jednoduché a přehledné vizualizaci.

Zde jsou zobrazeny údaje o tržbách, stavu peněz a pohledávek. Čistý design této inovativní funkce nabízí na první pohled ty nejdůležitější firemní ukazatele:

nepřehlédnutelný výkon firmy uvedený v procentech vizuálně zobrazený jako otáčkoměr, pod kterým jsou přehledně seřazeny v číselné podobě stavy tržeb, zaplacené, fakturované, nevyfakturované dodací listy, vyfakturované dodací listy či objednávky. Přehled lze nastavit pro denní, týdenní, měsíční či roční poskytnutí dat. Zpřístupněno je i srovnání s průměrnými tržbami za poslední rok.

V globálních předvolbách – odběratelé lze nastavit i plán.


PS Aktivita - speciální mobilní aplikace


Rozšiřuje možnosti informačního systému PREMIER.

Aplikace zobrazuje manažerům klíčové ekonomické údaje z komplexního informačního a ekonomického softwaru PREMIER system a tedy okamžitý přehled o hospodaření firmy

kdekoliv a kdykoliv. Jedná se unikátní přehled funkce „Aktivita firmy“ včetně podpory mobilních zařízení. Tuto možnost ocení zejména manažeři, kteří tráví většinu času na cestách či u zákazníků.

Hlavní výhodou mobilních řešení je zejména zvýšení produktivity firmy, úspora peněz a uspokojení potřeb zákazníků. Grafické znázornění aktivity firmy je na výstupu jednoduché, srozumitelné a okamžitě dostupné i z mobilních zařízení s operačním systémem Android, iOS a Windows Phone. Účelem pokrokové aplikace je umožnit náhled na zásadní firemní informace prostřednictvím běžných dotykových mobilních telefonů a tabletů. Jmenovitě s aktuálním datem zobrazuje „budíkový“ výkon firmy v procentech, tržby i další firemní výkony synchronizované s desktop verzí PREMIER system.

Panel "Aktuálně" lze kompletně zakázat  ve "Správce" - "Předvolby omezující" - "Obecné". Podsložky panelu automaticky respektují práva k daným modulům, kompletní zákaz znepřístupní navíc pouze informace o novinkách v programu

Další informace o mobilních aplikacích naleznete v kapitole PS Aktivita (nastavení).

  • No labels