V reakci na požadavek zobrazení na mzdovém listu zaměstnance hodnoty ostatních benefitů poskytnutých zaměstnavatelem nepeněžní formou a osvobozených od daně jsme vytvořili novou mzdovou položku:

Při jejím použití ve výkazu práce se tento benefit bude zobrazovat jak na výplatním lístku tak i na mzdovém listu. Ovlivní i položku "hrubý příjem", nikoliv však odvody, daně ani částku k výplatě.

  • No labels