Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Postup při vystavení Opravného daňového dokladu při insolvenci (zákon o DPH  235/2004 Sb., § 44 – úprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení)

V řadě vydaných faktur vystavíme opravný doklad následujícím způsobem:

Vyplníme odběratele, DUZP a datum vystavení, pak přejdeme do položek a zde v nové položce zvolíme kód DPH (82 nebo 83 ) dle typu DPH na původním dokladu (vydané faktuře), ke kterému tento opravný daňový doklad vystavujeme. Pokud tyto kódy nemáte v seznamu kódů DPH, můžete si je načíst ze vzorů "Správce - Předvolby - Globální - Kódy DPH - Načíst ze vzorů".

Poté do základu daně umístíme částku 0 Kč a místo účetního předpisu písmenko „Z“ (kde "Z" je účet založený v osnově "Neúčtovaný základ DPH") a do kolonky pro DPH napíšeme zápornou částku DPH, o kterou upravuje původní vydanou fakturu.

Tip

Do pole nad položky místo "Fakturujeme VámL pak doporučujeme napsat tuto větu:

Tento daňový doklad se vztahuje k daňovému dokladu č. ……….. ze dne uskutečnění ( d.u.z.p. ) ... … …. a vystavenému dne … … ….. ( datum vystavení ) v celkové částce včetně DPH ve výši ………………… Kč ( popř. uveďte jinou měnu ) a který byl řádně přihlášen v insolvenčním řízení pod spisovou značkou  ………………..  Opravu výše daně provádíme dle zákona č. 235/2004 Sb. ( zákon o DPH ), § 44 odst.1.


  • No labels