Postup při vystavení Opravného daňového dokladu při insolvenci (zákon o DPH  235/2004 Sb., § 44 – úprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení)

V řadě vydaných faktur vystavíme opravný doklad následujícím způsobem:

Vyplníme odběratele, DUZP a datum vystavení, pak přejdeme do položek a zde v nové položce zvolíme kód DPH (82 nebo 83 ) dle typu DPH na původním dokladu (vydané faktuře), ke kterému tento opravný daňový doklad vystavujeme. Pokud tyto kódy nemáte v seznamu kódů DPH, můžete si je načíst ze vzorů "Správce - Předvolby - Globální - Kódy DPH - Načíst ze vzorů".

Poté do základu daně umístíme částku 0 Kč a místo účetního předpisu písmenko „Z“ (kde "Z" je účet založený v osnově "Neúčtovaný základ DPH") a do kolonky pro DPH napíšeme zápornou částku DPH, o kterou upravuje původní vydanou fakturu.

Tip

Do pole nad položky místo "Fakturujeme Vám" pak doporučujeme napsat tuto větu:

Tento daňový doklad se vztahuje k daňovému dokladu č. ……….. ze dne uskutečnění ( DUZP ) ... … …. a vystavenému dne … … ….. ( datum vystavení ) v celkové částce včetně DPH ve výši ………………… Kč ( popř. uveďte jinou měnu ) a který byl řádně přihlášen v insolvenčním řízení pod spisovou značkou  ………………..  Opravu výše daně provádíme dle zákona č. 235/2004 Sb. ( zákon o DPH ), § 44 odst.1.

Po uložení dokladu si stáhněte z našich www stránek pomocí Galerie tiskových sestav tiskovou sestavu upravenou pro tento typ opravného dokladu, která nese název „Opravný daňový doklad-Insolvence“

Vytištěný doklad pak bude vypadat následovně:

  • No labels