Mimo klasické úhrady/platby faktur (hotovost, banka či zápočet) mohou v praxi nastat situace, kdy je potřeba fakturu uhradit jiným způsobem např. dopis od pojišťovny, vyřazení pohledávek z evidence atd.

Tyto účetní zápisy se provádí ručně v interních dokladech a je vždy nutné zápis přes vazby spojit s původní fakturou, dodržet správnou analytiku a zvolit správný typ vazby.

Takto lze uhradit či zlikvidovat jak pohledávky tak závazky.

Příklad: Přijatá faktura za opravu automobilu a krycí dopis z pojišťovny

Oprava automobilu stála 36 300 Kč (vč. DPH). Z pojišťovny dorazil krycí dopis, že pojišťovna z přijaté faktury zaplatí 28 000 Kč a poškozený zaplatí spoluúčast ve výši 2 000 Kč a DPH 6 300 Kč.

Postup:

Přijatá faktur se do systému navede klasickým způsobem.

V interních dokladech se provede ruční zaúčtování krycího dopisu. Důležité je, aby byla u účtu 321 v interním dokladu stejná analytika jako u přijaté faktury!

Interní doklad se pomocí "Vazby - F12" spojí s přijatou fakturou. Typ vazby musí být "Platba přijaté faktury". Podrobněji viz kapitola "Vazby".


Výsledkem je, že na faktuře zůstane k úhradě pouze požadovaný zbytek částky.


  • No labels