Pokud po inventuře společnosti vznikne manko tzv, "nad normu" musí společnost v určitých případech vyrovnat nebo upravit uplatněný nárok na odpočet daně. 

Pro tyto účely je nutné nastavit nové kódy DPH (dle sazeb DPH) a nastavit je přesně dle instrukcí.  Kódy se definují ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Kódy DPH".

U kódů se nastaví:

  • Kód DPH - jedinečné číselné označení.
  • Popis - název kódu.
  • Řádek v daňové přiznání - vyplní se odpovídající řádek DPH.
  • Účet
  • Sazba
  • DPH na vstupu

Zaúčtování se pak provede v interních dokladech tímto způsobem:

Kde "Z" je účet založený v účtové osnově "Neúčtovaný základ DPH". U takového zápisu dojde pouze k zaúčtování výše DPH do nákladů a do přiznání k DPH na příslušný řádek 45.

Samozřejmě tomuto dokladu předchází výdejka, kde je účtováno 549/132 ( 112 ).
  • No labels