Ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Dodavatelé" lze nastavit "WP: U procesu schvalování přijaté faktury povolit překročit hodnotu objednávky o zvolenou hodnotu v %." Jinými slovy pokud si zde uživatel nastaví hodnotu např. 10 %, pak pokud bude hodnota přijaté faktury vyšší o více jak 10 % než hodnota vystavené objednávky, pak systém tuto fakturu nepustí do schvalování a je nutné, aby uživatel fakturu buď upravil a nebo provedl revizi vystavené objednávky.

Pro správnou funkci je ovšem nutné, aby na faktuře bylo vždy uvedeno číslo objednávky. Toto se přenáší automaticky při překlápění dokladů. Číslo objednávky si může firma vnitřním předpisem určit jako povinné, tj. že ten co zapisuje fakturu by to neměl posílat ke schválení bez určených náležitostí.

Pokud faktura po uložení překročí hodnotu objednávky o více než zvolené procento, pak na to systém upozorní a nepustí doklad do schvalovacího procesu bez toho aniž by uživatel opravil fakturu nebo provedl revizi objednávky.  • No labels