Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »


Kapitoly k modulu:

Tip

Stáhněte si kapitolu "PREMIER API" v PDF.


...pfd bude doplněno...
Základní funkce API

 • propojení IS PREMIER s jakýmkoliv externím systémem online,
 • eshop – online napojení externí eshopů,
 • mobilní aplikace,
 • automatické propojení se systémy odběratelů/dodavatelů,
 • zpřístupnění IS PREMIER třetím stranám – zobrazení požadovaných informací.

 

Výhody Premier API

 • veškerá komunikace probíhá on-line a není časová prodleva,
 • aplikace třetí strany kdykoliv na požádání aktualizuje nebo zapíše potřebné data do programu PREMIER,
 • data jsou kontrolována a nedovolí zapsat nestandardní hodnoty,
 • možnost komunikovat s více účetními jednotkami podle ID_UJ v jedné instalaci,
 • zabezpečení přes HTTPS s Basic authorization podle uživatele v programu PREMIER,
 • jednoduchý nástroj pro vývojáře.
 • No labels