Na následujícím příkladu importu ceníku ukážeme, jak je možné využít Excel k hromadnému importu ceníku.

Pro import z Excelu platí obecné pravidlo, že název souboru by neměl obsahovat slovo "sklad".


Zadání: Založení ceníku daného odběratele na všechny skladové karty zadáním pevných cen bez DPH.

V podstatě je potřeba, aby po importu do systému byl ceník pro každou kartu vyplněn takto:

Vstupní soubor v Excelu

Excel, který bude sloužit k importu se vytvoří takto:

Počet řádků Excelu bude odpovídat počtu karet.

Tip

Pomocí volby od karty do karty lze stanovit rozmezí karet a skupině karet, tak přiřadit hromadně slevu.

Pokud se jedná o jednu kartu, je lepší vyplnit obě tyto hodnoty totožně nebo použít jeden sloupec a importovat jej 2x.

Údaje:

 • popis - slouží k pojmenování ceníku,
 • partner - zde se vyplní přesný název partnera podle toho, jak je uložen v adresáři partnerů,
 • ico - vyplní se IČO partnera,
 • odkarty - inventární číslo skladové karty,
 • dokarty  - inventární číslo skladové karty,
 • druh slevy - důležitý údaj - značí zvolený druh slevy (procentuální sleva, pevná sleva, pevná cena atd.). hodnotu zvolené slevy lze vyčíst z obrázku výše,
 • cena bez DPH - konkrétní cena skladové karty bez DPH,
 • další upřesnění - pokud chcete po importu zaškrtnout některou z voleb:
  • Pokud pří nákupu bude odběrateli náležet jakákoliv vyšší sleva, tak tuhle ignorovat.
  • Pokud pří nákupu bude odběrateli náležet vyšší sleva ve stejné, tak tuhle ignorovat.
  • Tato sleva/cena má absolutní prioritu.
   pak Excel bude obsahovat sloupec s hodnotou PRAVDA/NEPRAVDA.

Import ceníku

Samotný import ceníku pak provedete ve "Skladu - Zákaznické ceníky - Ceník - Import údajů z XLS"

Nastavení importu bude vypadat takto:

Tip

Pro opakovaný import ceníku doporučujeme použít "Uložit nastavení".

 • No labels