Založení dokladové řady - pokladny

Novou dokladovou řadu založíte volbou "Nová dokladová řada". Pro správné založení dokladové řady pokladny je zde zapotřebí vyplnit:

 • název dokladové řadylibovolný název dokladové řady.
 • typ dokladové řady - nejdříve zvolte typ dokladové řady - pokladní doklady.
 • zkratku - pro rozlišení jednotlivých dokladů, maximálně 3 znaky.
 • prefix, délku číslování - min 2 - max 10 znaků.
 • pořadové číslo první faktury (pokladního dokladu)
 • ukázka číslování

  Tip

  Pro kontrolu správnosti nastavení číslování dokladů je pod polem "pořadové číslo první faktury" ukázka číslování, čímž uživatel okamžitě zjistí, zda má číslování nastaveno dle svých požadavků.

 • Přednastavená volba DPH - zde si uživatel zvolí sazbu DPH, která bude v dané dokladové řadě vždy defaultně přednastavena (sazbu lze na dokladu změnit).
 • povolit cizí měny - pokud bude daná dokladová řada vystavovat doklady v cizí měně, je zapotřebí toto povolit v nastavení dokladové řady pokladny.
 • výchozí měny - tato volba se objeví až po povolení cizích měn. Zde si uživatel nastavení výchozí cizí měnu pro danou dokladovou řadu. Cizí měny musí být nadefinované v "Nastavení" v sekci Správa měn.

Předvolby pro EET

Pokud daná dokladová pokladní řada spadá do EET, pak se zaškrtne volba "odesílat pokladní doklady do EET", čímž se zobrazí další údaje, které je zapotřebí vyplnit (viz dále).


EET prostředí - prvním krokem je nastavení EET prostředí zde má uživatel k dispozici dvě možnosti:

  • produkční prostředí - ostrý provoz EET.
  • playground 

   Tato volba slouží pouze pro vývojáře) pokud jste běžný uživatel tuto volbu prosím vůbec nepoužívejte!


 • certifikát - pomocí rozbalovacího menu se k dané pokladně přiřadí certifikát, který byl předtím nastavený v "Nastavení".
 • číslo pobočky neboli číslo provozovny - zde se vyplní číselný údaj vygenerovaný na portále finanční správy.
 • pokladna - libovolný údaj pro označení pokladny.

  Doporučujeme jako označení pokladny používat dokladovou zkratku.

 • testovací režim - slouží pro uživatele k otestování funkčnosti odesílání před povinností evidovat tržby.


 • No labels