Založení dokladové řady faktur

Novou dokladovou řadu založíte volbou "Nová dokladová řada". Pro správné založení dokladové řady faktur je zde zapotřebí vyplnit:

 • název dokladové řady - libovolný název dokladové řady.
 • typ dokladové řady - nejdříve zvolte typ dokladové řady tedy fakturu, až po zvolení typu dokladu se zobrazí správné nastavení.
 • zkratku - pro rozlišení jednotlivých dokladů, maximálně 3 znaky.
 • prefix, délku číslování - min 2 - max 10 znaků.
 • pořadové číslo první faktury - zde se vyplní první pořadové číslo faktury
 • ukázka číslování 

  Tip

  Pro kontrolu správnosti nastavení číslování dokladů je pod polem "pořadové číslo první faktury" ukázka číslování, čímž uživatel okamžitě zjistí, zda má číslování nastaveno dle svých požadavků.
 • výchozí volba DPH - zde si uživatel zvolí sazbu DPH, která bude v dané dokladové řadě vždy defaultně přednastavena (sazbu lze na dokladu změnit).
 • výchozí dokladová řada pro úhradu faktur v hotovosti - zde se zvolí dokladová řada, do které se mají tvořit pokladní doklady v případě úhrady faktury v hotovosti. Pokud zde nebude zvolena žádná dokladová řada pro tvorbu úhrad, nebude možné tyto úhrady odesílat do EET.
 • povolit cizí měny - viz níže.
 • předvolby pro EETpokud se úhrady v hotovosti mají odesílat do EET, musí se toto povolit zde. 
 • cizí měny - pokud bude daná dokladová řada fakturovat v cizí měně, je zapotřebí toto povolit v nastavení dokladové řady faktur.
 • výchozí měny - tato volba se objeví až po povolení cizích měn. Zde si uživatel nastavení výchozí cizí měnu pro danou dokladovou řadu. 
  Cizí měny musí být nadefinované v "Nastavení" v sekci Správa měn.

 • No labels