Nově aplikace Premier Air umožňuje vystavovat pokladní doklady v cizí měně


Než se začnou vystavovat pokladní doklady v cizí měně je potřeba:

1. Nadefinovat používané měny v modulu "Nastavení" v sekci "Správa měn". U každé měny je zapotřebí nastavit způsob zaokrouhlování, způsob zobrazení, způsob zadávání kurzů (manuálně nebo stahováním z centrální banky) a případně periodu kurzů.


2. Kurzovní lístek

V případě zvolení automatického stahování kurzovního lístku, dojde k aktualizaci modulu "Kurzy", kde je k dispozici kurzovní lístek k nadefinovaným cizím měnám.

Pokud si uživatel zvolil, že bude kurzy k jednotlivým měnám zadávat manuálně, zde pomocí volby "Přidat kurz" kurz(y) ručně navede.


3. Nastavení dokladových řad

Pro pokladní doklady v cizí měně je možné nadefinovat vlastní dokladovou řadu, která bude vždy nastavená na zvolenou cizí měnu viz kapitola "Dokladové řady pokladních dokladů".


Pokud uživatel nechce mít pro pokladní doklady v cizí měně speciální dokladovou řadu, lze vytvořit pokladní doklad v cizí měně i v ostatních dokladových řadách. Jen bude zapotřebí na každém takové dokladě ručně odškrtnou, že je jedná o doklad v cizí měně a následně ručně zvolit měnu.Vytvoření pokladního dokladu v cizí měně:


Postup vytvoření pokladního dokladu v cizí měně je obdobný jako u klasického dokladu, tento postup je podrobně popsán zde. Rozdíl oproti klasickému dokladu je pouze v tom, že je na dokladu nyní odškrtnuto, že se jedná o doklad v cizí měně a při zadávání se objeví nové údaje a to "měna" a "kurz"

  • měna - zde se automaticky vyplní měna, který je přednastavena v nastavení dané dokladové řady faktur (viz. výše), dle potřeby ji lze přímo v při tvorbě faktury ručně změnit pomocí rozbalovací roletky.
  • kurz - je automaticky předvyplněn, dle zvolené periody stahování, která je u dané měny navolena v nastavení (viz. výše). Kurz lze dle potřeby upravit také ručně. Pokud je u dané měny navoleno, že se kurz zadává manuálně, objeví se zde "1".Dalším rozdílem oproti klasickému dokladu je, že se pod částkou k úhradě objeví také částka ve výchozí měně, tedy v Kč. Tabulka s rekapitulací DPH zůstává taktéž ve výchozí měně.

V seznamu pokladní dokladů půjde přehledně vidět, který doklad je v jaké měně.


Obdobně jako příjmový doklad v Kč, lze i příjmový pokladní doklad v cizí měně odeslat do EET. Stačí pouze dokladovou řadu správně nastavit, více zde.


  • No labels