Než začnete vytvářet pokladní doklady projděte prosím tyto volby:

 • Nastavení -  kde se nachází volby pro tiskové sestavy pokladních dokladů
 • Dokladové řady - kde je potřeba nastavit příslušné dokladové řady a dle požadavku tak rozdělit agendu pokladních dokladů
 • Kódy DPH
 • Sazby DPH
 • Položky - kde je možno si nadefinovat nejčastější používané položky pokladních dokladů.

Nový pokladní doklad lze vytvořit stisknutím volby "Vytvořit pokladní doklad".


Postup vytvoření pokladního dokladu můžeme obecně rozdělit do dvou kroků, vyplněni hlavičky a vyplnění položkové části.1. V hlavičce pokladního dokladu je zapotřebí vyplnit tyto údaje:


Typ dokladu - pomocí rozbalovacího menu zvolte typ pokladního dokladu prozatím je k dispozici pouze příjmový pokladní doklad.

Typ dokladové řady - pomocí rozbalovacího menu si zvolte dokladovou řadu, ve které má být pokladní doklad vytvořen.

Číslo pokladního dokladu - automaticky je nabízeno pořadové číslo dokladu dle nastavení v Dokladové řadě a další vždy +1.

Číslo pokladního dokladu lze v případě potřeby změnit ručně.

Interní poznámka k pokladnímu dokladuzde si uživatel může vyplnit libovolnou interní poznámku, která se na dokladu neobjeví.Odběratel (nepovinný údaj) - zde se uživatel vyplní odběratele a to vyhledáním v adresáři partnerů pomocí názvu/jména společnosti. Pokud se odběratel nenachází v seznamu partnerů, lze jej přímo odsud do seznamu partnerů přidat.


Datum vystavení - zde se vyplní vždy aktuální datum. Pokud jej chcete změnit máte zde dvě možnosti. Buďto ručním vyplněním nebo pomocí volby "kalendář" vybrat datum.


Text na dokladu (hlavička) -  prostor pro libovolný text, který se posléze objeví na dokladu nad položkovou částí. Text stačí pouze ručně vepsat do daného pole nebo vybrat z nadefinovaných vzorů v "Nastavení".
2. V položkové části pokladního dokladu se vyplní:

Položky - položky se vkládají buďto ručně nebo pomocí nadefinovaných vzorů položek.

Při zadávání položek, se postup mírně liší v případě, že je uživatel plátce či neplátce DPH.

Pro přidávání položky pokladního dokladu stisknete tlačítko "+" nebo pomocí tlačítka pro kopii "duplikovat" a pro odstranění položky faktury použijte "x"Ruční zadávání položek neboli vyplnění všech potřebných údajů k položce:

  • textové označení dodávky,
  • množství,
  • měrná jednotka - údaj se vyplní výběrem z předdefinovaných měrných jednotek v nastavení nebo zvolením volby vlastní a následně ručně vepsanou měrnou jednotkou,
  • cena za jednotku,

Plátce DPH

  • cena bez DPH - se vypočte automaticky z množství a ceny za měrnou jednotku,
  • sazba DPH - pomocí rozbalovacího menu zvolte z nabídky odpovídající sazbu DPH (10%, 15%, 21%),
  • cena včetně DPH - automaticky propočtená z ceny bez DPH a zvolené sazby.Nelátce DPH

  • celkově - cena celkem se vypočte automaticky ze zadaného množství a ceny za měrnou jednotku.zahrnout do EET (pouze v případě, že se jedná o pokladu nastavenou pro odesílání do EET) - zvolte příznak k dané položce

  • EET - odesílá se do systému EET.
  • EET NIC - neodesílá se do systému EET (např. kauce).
  • EET KREDIT - zvolte při nabytí a následně i čerpání kreditu.


Výběrem z nadefinovaných položek kde se všechny údaje vyplní automaticky.  V rozbalovacím menu se nabízí jak nadefinované vzory položek, tak naposledy použité položky. Zároveň si uživatel může nadefinovat novou položku nebo upravit stávající položku přímo z pokladního dokladu.


Text na dokladu (patička) - prostor pro libovolný text, který se posléze objeví na pokladním dokladu pod položkovou částí faktury. Text se pouze buďto ručně vepíše do daného pole nebo se vybere z předdefinovaných vzorů v "Nastavení".


Zápatí - zde si uživatel může vyplnit libovolnou poznámku, která se vytiskne dole na pokladním dokladu. Text se  opět pouze buďto ručně vepíše do daného pole nebo se vybere z předdefinovaných vzorů v "Nastavení".


Jakmile bude faktura dokončena, uloží se pomocí volba "Dokončit". Tím se pokladní doklad zavře a uživatel se dostane do opět na seznam pokladních dokladů. 

Před zavřením a uložením pokladního dokladu může uživatel využít další funkce, které se nachází v horní části pokladního dokladu (stáhnout PDF, poslat, EET, duplikovat, tisk, storno dokladu nebo smazat).


 • No labels