Novinka

Nově aplikace Premier Air umožňuje vystavovat faktury v cizí měně. Než se začnou vystavovat faktury v cizí měně je potřeba:


1. Nadefinovat používané měny v modulu "Nastavení" v sekci "Správa měn". U každé měny je zapotřebí nastavit způsob zaokrouhlování, způsob zobrazení, způsob zadávání kurzů (manuálně nebo stahováním z centrální banky) a případně periodu kurzů.

 


2. Kurzovní lístek

V případě zvolení automatického stahování kurzovního lístku, dojde k aktualizaci modulu "Kurzy", kde je k dispozici kurzovní lístek k nadefinovaným cizím měnám.

Pokud si uživatel zvolil, že bude kurzy k jednotlivým měnám zadávat manuálně, zde pomocí volby "Přidat kurz" kurz(y) ručně navede.


3. Nastavení dokladových řad

Pro faktury v cizí měně je možné nadefinovat vlastní dokladovou řadu, která bude vždy nastavená na zvolenou cizí měnu viz kapitola "Dokladové řady faktur".


Poznámka

Pokud uživatel nechce mít pro faktury v cizí měně speciální dokladovou řadu, lze vytvořit fakturu v cizí měně i v ostatních dokladových řadách. Jen bude zapotřebí na každé takové faktuře ručně odškrtnou, že je jedná o fakturu v cizí měně a následně ručně zvolit měnu.


Vytvoření faktury v cizí měně:

Postup vytvoření faktury v cizí měně je obdobný jako u klasické faktury, tento postup je podrobně popsán zde. Rozdíl oproti klasické faktuře je pouze v tom, že je na faktuře nyní odškrtnuto, že se jedná o fakturu v cizí měně a při zadávání se objeví nové údaje a to "měna" a "kurz"

  • měna - zde se automaticky vyplní měna, který je přednastavena v nastavení dané dokladové řady faktur (viz. výše), dle potřeby ji lze přímo v při tvorbě faktury ručně změnit pomocí rozbalovací roletky.
  • kurz - je automaticky předvyplněn, dle zvolené periody stahování, která je u dané měny navolena v nastavení (viz. výše). Kurz lze dle potřeby upravit také ručně. Pokud je u dané měny navoleno, že se kurz zadává manuálně, objeví se zde "1".


Dalším rozdílem oproti klasické faktuře je, že se pod částkou k úhradě objeví také částka ve výchozí měně, tedy v Kč. Tabulka s rekapitulací DPH zůstává taktéž ve výchozí měně.


V seznamu faktur půjde přehledně vidět, která faktura je v jaké měně.

S takto vytvořenou fakturou lze dále pracovat obdobně jako s fakturou klasickou.

  • No labels