V případě vydané faktury hrazené v hotovosti aplikace Premier Air umožňuje automatické vystavení příjmového pokladního dokladu - úhrada faktury.

Postup vytvoření úhrady do pokladny je takový, že klasicky vystavenou fakturu s formou úhrady hotově si uživatel zvolí v horním menu volbu "uhradit".


Poté aplikace automaticky vytvoří příjmový pokladní doklad do dokladové řady pokladny přednastavené v nastavení dokladové řady faktury a zobrazí jej ke kontrole nebo případně ke změně některých údajů.

Po kontrole se pouze stiskne volba "Dokončit" a úhrada je hotová.


Doklad úhrady faktury je obdobný funkčností a údaji jako klasický pokladní doklad, pouze neobsahuje jednotlivé položky, ale jednu souhrnnou (úhrada + číslo hrazené faktury ) s celkovou částkou, která je hotově hrazena. 

Pokud byl doklad o úhradě vytvořený do pokladny, která je nastavená pro odesílání do systému EET, lze klasickým způsobem odeslat datovou zprávou i tento doklad. Postup odesílání pokladních dokladů do systému EET naleznete zde.Faktura hrazená v hotově, k niž není vytvořen pokladní doklad (úhrada)

Pokud k vydané faktuře s formou úhrady v hotovosti nebude vytvořen pokladní doklad úhrada, bude taková faktura v seznamu faktur označena.


Kliknutím na (!) nebo na "mince" lze k faktuře nechat vytvořit pokladní doklad (úhradu).

  • No labels