Odstranění účetní jednotky

Odstranění účetní jednotky lze provést přes "Účetní jednotky" - daná účetní jednotka -  odstranění se provede pomocí tlačítka "X".


Po stisknutí této volby Vás ještě aplikace vyzve k potvrzení odstranění účetní jednotky, aby nedošlo k nechtěnému odstranění.

Po odstranění účetní jednotky dojde k její deaktivaci a IČ již nebude možné znovu použít!!!

Pro opětovné založení deaktivované účetní jednotky je nutné kontaktovat programátory přes "nahlásit chybu"


  • No labels