Změny v účetních jednotkách

Údaje nastavené v účetní jednotce lze kdykoliv změnit a to v záložce "Účetní jednotky" řádek odpovídající účetní jednotky a stisknout daný řádek účetní jednotky.


Změnit lze:

  • název účetní jednoky,
  • IČ,
  • DIČ,
  • plátce/neplátce,
  • adresa,
  • stát,
  • spisovou značku,
  • uživatelé a jejich úrovně oprávnění.

 


  • No labels