Založení účetní jednotky

Po prvním přihlášení do aplikace bude uživatel vyzván k založení účetní jednotky. Účetních jednotek může uživatel vytvořit neomezené množství.

Novou účetní jednotku(y) uživatel vytvoří v záložce "Účetní jednotky - Přidat účetní jednotku".Založení nové účetní jednotky probíhá v následujících krocích:


Vložení údajů o společnosti (název společnosti, IČ, adresa sídla, atd.). Tyto údaje lze vložit buďto ručně nebo automaticky načtením z internetu pomocí názvu společnosti nebo IČ. V případě automatického založení pomocí názvu, stačí pouze do pole "název" vepsat název společnosti a stisknout tlačítko "lupa" nebo "enter". PREMIER Air vyhledá v systému ARES společnosti se stejným názvem a nabídne je k výběru. Obdobným způsobem probíhá vyplnění údajů pomocí IČ.  

Ručně uživatel vyplní číslo bankovního účtu.

V případě, že je se jedná o neplátce DPH, je potřeba ještě zaškrtnou volbu "neplátce DPH".

Po vložení (resp. načtení) všech údajů se pomocí tlačítka "pokračovat" uživatel přepne do dalšího kroku založení.


Dalším krokem je nastavení uživatelů a jejich práv k dané účetní jednotce. Počet uživatelů v rámci účetní jednotky není nijak omezen. Vloží se zde uživatelé a nastaví se k nim úrovně oprávnění. Uživatel může mít následující úrovně oprávnění:

  • Administrátor
  • Běžný uživatel
  • Uživatel bez práv

Podobný popis jednotlivých uživatelských práv a postup založení více uživatelů k jedné účetní jednotce naleznete zde.

Uživatel se přidává vepsáním příslušné e-mailové adresy výběrem oprávnění a poté uložením pomocí tlačítka "+". Zde funguje našeptávač registrovaných uživatelů, tedy stačí začít psát e-mail již registrovaného uživatele, a PREMIER AIR bude vyhledávat odpovídající e-mailové adresy. Odebírat uživatele lze pomocí tlačítka "x".


Předposledním krokem je založení první dokladové řady. Pro založení dokladové řady je zapotřebí vyplnit název dokladové řady (libovolný název dokladové řady), zkratku (pro rozlišení jednotlivých dokladů, maximálně 3 znaky), prefix, délku číslování (min 2 - max 10 znaků) a pořadové číslo první faktury. Pro kontrolu správnosti nastavení číslování faktur je pod polem "pořadové číslo první faktury" ukázka číslování, čímž uživatel okamžitě zjistí, zda má číslování nastaveno dle svých požadavků.


V posledním kroku je uživateli zobrazen souhrn předchozích nastavení pro kontrolu. Pokud je souhrn informací v pořádku, stačí vše potvrdit pomocí tlačítka "Fakturovat".


Samozřejmostí je, že se kdykoliv může uživatel vrátit k libovolnému kroku nastavení pomocí tlačítek "zpět ke kroku" a "pokračovat"

 


Dodatečné založení účetní jednotky

Dodatečné založení účetní jednotky je stejné jako založení účetní jednotky po prvním přihlášení. Založit účetní jednotku lze kdykoliv pomocí volby "Účetní jednotky - Přidat účetní jednotku"

  • No labels