Odhlášení z aplikace Premier Air se provede automaticky pomocí volby "Odhlásit", která se nachází vždy v pravém horním rohu aplikace. Po stisknutí této volby ještě aplikace vyzve k potvrzení odhlášení.


  • No labels