Často se stává, že uživatelé potom, co vystaví výdejku a s ní společně fakturu ještě na faktuře opravují ceny. Tyto ceny ale opravují ve faktuře (neboť to dělá uživatel, který nemá přístup do skladu). Samozřejmě pokud se ceny změní ve faktuře, do výdejky se automaticky neprojeví a tudíž jsou v přehledech o prodeji zkreslené prodejní ceny i rabaty, resp. vypočtený zisk z prodeje. Aby bylo po opravách cen ve fakturách možné ve skladových přehledech stanovit přesný zisk, je nutné využít této nabídky.

1. krok - zvolení období

2. krok- program navrhne položky k opravě

3. krok - dokončení

  • No labels